Důležité pokyny

Teplota: Peptidy je optimálně skladovat při teplotě 2-8 °C, ideální je pro tento účel chladnička (uvedená teplota je obvykle v dvířkách chladničky). Na delší dobu by se peptidy neměly dostat mimo rozsah této doporučené teploty, zejména již rozředěné (tekuté) peptidy.

Světlo: Peptidy se nesmí vystavovat slunečnímu záření (degraduje jejich účinek, navíc samozřejmě zvyšuje jejich teplotu, která také peptidy znehodnocuje).

Otřesy: Peptidy jsou velmi křehké látky / sloučeniny, citlivé na otřesy a nárazy (v rekonstituovaném stavu), proto nikdy s ampulí netřeste a nedělejte prudké pohyby, opět byste mohli jejich obsah a účinnost znehodnotit.

Bezpečnost: Peptidy určitě nepatří do rukou dětí, uskladněte je bezpečně mimo jejich dosah!