LGD-4033 X2 - 10 MG, 100 TAB
 • LGD-4033 X2 - 10 MG, 100 TAB
 • LGD-4033 X2 - 10 MG, 100 TAB

LGD-4033 X2 - 10 MG, 100 TAB

5560 CZK
3252 CZK

LGD-4033 má vysokou anabolickou aktivitu, díky které velmi efektivně pomáhá budovat masivní a zároveň kvalitní svalové přírůstky, při současně silné podpoře spalování tuků, excelentní regeneraci, a velmi nízkém resp. až zanedbatelném androgenním působení.

SKU : LGD-4033-10-MG-100

LGD-4033 má vysokou anabolickou aktivitu, díky které velmi efektivně pomáhá budovat masivní a zároveň kvalitní svalové přírůstky, při současně silné podpoře spalování tuků, excelentní regeneraci, a velmi nízkém resp. až zanedbatelném androgenním působení.

Popis produktu

LGD-4033 má vysokou anabolickou aktivitu, díky které velmi efektivně pomáhá budovat masivní a zároveň kvalitní svalové přírůstky, při současně silné podpoře spalování tuků, excelentní regeneraci, a velmi nízkém resp. až zanedbatelném androgenním působení.

Hlavní účinky a benefity LGD-4033 x2:

 • Velmi silná anabolická aktivita ústící do masivního nárůstu svalové hmoty a síly, bez současných silných androgenních a vedlejších škodlivých účinků
 • Reálná a ve výsledcích srovnatelná alternativa k anabolicko-androgenním steroidům, bez jejich škodlivých a androgenních účinků!
 • Silné anti-katabolické účinky a ochrana svalové hmoty před degradací
 • Rychlý nástup účinku
 • Relativně dlouhá doba účinnosti a poločas rozpadu na tabletový suplement (24-36 hodin)
 • Silná podpora spalování tělesných tuků
 • Velmi dobrá regenerace
 • Zlepšení prokrvení a napumpování svalů během tréninku
 • Celkové zlepšení zdraví, pohody a vitality
 • Během celého cyklu nebo užívání se budete cítit skvěle a vitální

Výhody LGD-4033 oproti anabolickým steroidům:

 • LGD-4033 má velmi nízkou, prakticky zanedbatelnou androgenní aktivitu, díky které nemá žádné vedlejší a nepříznivé androgenní účinky, známé z užívání anabolicko-androgenních steroidů (mezi které patří hlavně velká retence vody a solí, akné, mastná pleť, vypadávání vlasů , zvětšování prostaty, nadměrný růst ochlupení, agresivita atd)
 • LGD-4033 není hepatotoxický (nepředstavuje žádnou zátěž a škodlivost pro játra)
 • LGD-4033 nesnižuje tak prudce produkci endogenního testosteronu jako anabolické steroidy
 • LGD-4033 nezpůsobuje zvýšenou tvorbu estrogenu a kortizolu
 • LGD-4033 vede ke kvalitnějším a trvanlivějším svalovým přírůstkům než steroidy
 • LGD-4033 má relativně dlouhou dobu účinnosti a poločas rozpadu 24-36 hodin
 • LGD-4033 působí rychle, první zlepšení a výsledky se projeví obvykle již během prvního týdne užívání
 • LGD-4033 je vysoce účinný i při orálním podání (nejsou potřeba injekce)
 • LGD-4033 se může efektivně užívat až 12 týdnů

LGD-4033 je jednoznačně nejefektivnější, nejsilnější a nejúčinnější SARM (selektivní modulátor androgenních receptorů) pro nárůst svalové hmoty a síly, z pomezí všech existujících a známých SARMs. Jedná se o mimořádně výkonný SARM, se skutečně velmi silným anabolickým účinkem, který má pro budování svalové hmoty srovnatelný potenciál s orálními anabolickými steroidy, ovšem nesrovnatelně méně vedlejších a škodlivých účinků, než oni.

LGD-4033 má excelentní schopnost navázat se na androgenní receptory svalových buněk s velmi vysokou afinitou (Ki ~ 1 nM) a selektivitou - ARS (navazuje se na androgenní receptory pouze tam, kde je to žádoucí - ve svalových tkáních), díky čemuž dokáže být velmi efektivní při získávání nových masivních a zároveň i kvalitních svalových přírůstků, ovšem bez současných androgenních a vedlejších škodlivých účinků, dobře známých z užívání anabolicko-androgenních tabletových a injekčních steroidů (mezi které se hlavně řadí hepatotoxicita (velká zátěž a škodlivost pro játra ), silné potlačení až zastavení produkce endogenního testosteronu, aromatizace, prudký vzestup hladin estrogenů a kortizolu, velká retence vody a solí, akné, mastná pleť, vypadávání vlasů, zvětšování prostaty, nadměrný růst ochlupení, agresivita atd).

Dosavadní provedené klinické testy jednoznačně potvrdily vysokou anabolickou aktivitu LGD-4033 a jeho jedinečnou schopnost budovat nové svalové přírůstky a zvětšovat sílu. V testu, kterého se zúčastnilo 116 dobrovolníků, už dávka jen 1 mg LGD-4033 denně přinesla u mužů, kteří ji užívali po dobu 21 dní viditelné zlepšení v množství a kvalitě svalové hmoty, zvýšení síly a snížení procenta tělesného tuku. V jiném testu bylo zase prokázáno, že ani relativně vysoká dávka 22 mg LGD-4033 denně podávaná několik týdnů nezpůsobila žádné nepříznivé účinky, zdravotní problémy ani žaludeční potíže. Kromě nárůstu svalové hmoty a síly přineslo užívání LGD-4033 u mužů i další příznivé účinky, v podobě velmi dobré regenerace, snížení tělesného tuku, celkového zlepšení zdraví a pocitu celkové pohody a vitality.

LGD-4033 díky pokročilému absorbčnímu systému maximalizuje účinky a potenciál LGD-4033, a je nejsilnějším a nejefektivnějším suplementem v tabletách pro budování svalové hmoty a síly na trhu! Někteří kulturisté zaznamenaly během 6-týdenního cyklu s užíváním 20 mg LGD-4033 denně v kombinaci s 3 tabletami Gigarelin-u celkové přírůstky kvalitní a tvrdé svalové hmoty až 12 kg a více! (Samozřejmě při současném vysokém denním přísunu kvalitních proteinů, dostatečném kalorickém příjmu (glykogenové superkompenzácii) a intenzivním objemovém tréninku.) LGD-4033 je možné užívat kromě účelu pro podporu nárůstu masivní svalové hmoty velmi dobře i pro vyrýsování a zkvalitnění, nebo tzv . RECOMP (celkové přebudování postavy na atletickou, t.j. nárůst svalové hmoty při současném spálení nadbytečného tuku), jednotlivé formy použití se budou lišit v dávkování a příslušném tréninku.

LGD-4033 nemá v podstatě žádné škodlivé účinky. Jediným možným nežádoucím efektem během jeho užívání je pokles tvorby vlastního testosteronu v těle, ten je však nesrovnatelně slabší a méně závažný, než jak je tomu při užívání steroidů. Míra potlačení tvorby testosteronu je přímo závislá na velikosti dávek LGD-4033, současně však kromě poklesu endogenního volného a celkového testosteronu dochází i k poklesu nežádoucího SHBG (sex hormone-binding globulinu - androgeny a estrogeny vážících globulinu, inhibijúceho funkce testosteronu). Naproti tomu je velmi zajímavé zjištění, že nedochází ke snížení produkce LH (luteinizačního hormonu) a FSH (folikuly stimulujícího hormonu). Díky tomu je opětovná obnova tvorby vlastního testosteronu rychlá a bezproblémová (nikoliv problematická, jako po užívání steroidů), a hladina testosteronu se vrátí do normálu na původní hodnoty již během 1-2 týdnů po skončení užívání LGD-4033, doporučuje se však mini- PCT. Velmi cennou vlastností LGD-4033 je, že nemá vliv na zvýšení hladin estrogenů a kortizolu, a díky jeho vysoké selektivitě (ARS) se podařilo dosáhnout silný anabolický efekt, s minimálními, až zanedbatelnými současnými androgenními účinky (pro srovnání: skvělý poměr anabolické a androgenní aktivity je u LGD-4033 méně než 10: 1, přičemž tento poměr je u testosteronu nebo většiny steroidů naproti tomu naopak až cca. 1: 1).

Doporučené užívání a dávkování LGD-4033 Pro:

Rapid muscle gain - pro masivní nárůst svalové hmoty:

Sportovcům s tělesnou hmotností:

 • do 80 kg doporučujeme užívat denně 1-2 tablety LGD-4033 x2, po dobu cyklu 6-12 týdnů
 • nad 80 kg doporučujeme užívat denně 2-3 tablet LGD-4033 x2, po dobu cyklu 8-12 týdnů

Přičemž důležitými a nezbytnými předpoklady pro dosažení vynikajících výsledků jsou vysoký denní přísun kvalitních proteinů (min. 3 g na 1 kg body weight denně), dostatečný kalorický příjem (glykogenová superkompenzace) a intenzivní objemový trénink s těžkými váhami.

Pro dosažení maximálních výsledků doporučujeme užívat LGD-4033 současně s 2-3 tabletami Gigarelin rX denně.

Cutting - pro rýsování a spalování tuků:

Perfektní kombinace pro maximální vyrýsování, zkvalitnění a současné spalování tuků je užívat 1-2 tablety LGD-4033 spolu s 1-2 tabletami Andarine S-4 a 1-2 tabletami GW-1516 denně po dobu cyklu 6-12 týdnů.

Důležitým předpokladem pro dosažení dobrých výsledků je vysoko-proteinová nízko-kalorická dieta (s vysokým příjmem kvalitních proteinů a nízkým příjmem sacharidů), pravidelný intenzivní trénink a kardio.

Muscle density & quality - pro svalovou hustotu a kvalitu:

Nejlepší kombinací pro svalovou hustotu a kvalitu je užívat 2 tablety LGD-4033 spolu s 2-3 tabletami Gigarelinu denně po dobu cyklu 6-12 týdnů.

Důležitým předpokladem pro dosažení dobrých výsledků je vysoce-proteinová dieta (s vysokým příjmem kvalitních proteinů) a pravidelný intenzivní trénink.

RECOMP - pro přestavění postavy na atletickou (nárůst svalové hmoty při současném spálení tuku):

Mužům s tělesnou hmotností:

 • do 80 kg doporučujeme užívat denně 1-2 tablety LGD-4033 x2, po dobu cyklu 6-12 týdnů
 • nad 80 kg doporučujeme užívat denně 2-3 tablety LGD-4033 x2, po dobu cyklu 6-12 týdnů

Důležitým předpokladem pro dosažení dobrých výsledků je vysoko-proteinová nízko-kalorická dieta (s vysokým příjmem kvalitních proteinů a nízkým příjmem sacharidů), pravidelný intenzivní trénink a kardio minimálně 20 minut a alespoň 3x týdně.

Maximálně efektivní a synergicky účinkující kombinace pro RECOMP je užívání LGD-4033 spolu s 1-2 tabletami GW-1516 a 1-2 tabletami Gigarelin denně.

Ve všech uvedených způsobech a účelech použití doporučujeme začít a ukončit užívání stylem pyramidy (začít s nižší (poloviční nebo třetinovou) denní dávkou a během prvních 2 týdnů ji postupně zvyšovat až na plnou dávku + poslední dva týdny cyklu opačně snižovat z plné dávky na nižší dávku (třetinovou) v poslední dny užívání). Klinické testy sice nepotvrdily vliv LGD-4033 na zvýšení hladiny estrogenů, přesto však při denní dávce 4-5 tablet doporučujeme užívat anti-estrogen (např. Mesterolonum (Proviron apod)).

Současně po cyklu trvajícím 8 týdnů a více, nebo užívání 4 tablet denně a více doporučujeme udělat mini-PCT (post-cycle therapy, malý ozdravný cyklus na obnovu tvorby endogenního testosteronu), optimálně s Gonadorelinem (obnova tvorby testosteronu na původní úroveň je podstatně rychlejší a jednodušší po cyklu u LGD-4033 než u steroidů). Tabletovou možnou alternativou PCT namísto injekčního Gonadorelinu (v případě, že se chcete úplně vyhnout injekcím) je Clomiphene Citrate (napr. Clomid), který stimuluje produkci LH a FSH. Po skončení kúry by měla následovat pauza v užívání LGD-4033 minimálně alespoň v délce provedeného cyklu. LGD-4033 není vhodný pro ženy.