Jak správně aplikovat injekční peptidy

1) Důležité hygienické a bezpečnostní pravidla:

 • Před každou aplikací injekčních peptidů si nejprve důkladně umyjte ruce.
 • Vždy používejte jen nové a nerozbalené 100% injekční stříkačky, které byly v nepoškozeném sterilním obalu!
 • Nikdy se nedotýkejte jehly rukama ani jinými předměty (pokud nechtěně k takovému kontaktu dojde, stříkačku vyhoďte a použijte novou)!
 • Nikdy nepoužívejte vícekrát jednu stříkačku (vícenásobným použitím jedné stříkačky se zvyšuje možnost znečištění jehly bakteriemi, a jehla se také současně každou aplikací otupuje a poškozuje)!
 • Před průnikem jehly gumový uzávěr ampule a kůži v místě vpichu nejprve důkladně očistěte lihovými dezinfekčními tampónky!

2) Druhy aplikace injekce a možné místa:

 • Subkutánní - podkožní injekce (aplikace do tuku): Na aplikaci většiny peptidů postačuje takzvaná subkutánna = podkožní aplikace (aplikace do tuku / místa mezi horní vrstvou kůže a svalům), a není nezbytná intramuskulární aplikace (výjimku tvoří akorát růstové faktory, které jsou vyjmenovány u intramuskulární injekce). Nejčastěji se podkožní injekce vpichuje do břicha (břišního tuku, zepředu na břiše v okruhu 8 cm kolem pupku). Správně provedená podkožní injekce do břišního tuku je bezbolestná, jednoduchá a nenáročná (místo je dobře přístupné, viditelné a rukama dosažitelné). Případně může být podkožní injekce píchnuta i do tuku na zadku, tato aplikace je také v podstatě bezbolestná, místo je už však hůře dostupné.
 • Intramuskulární injekce (aplikace do svalu): Intramuskulární injekce je vhodnější pro růstové faktory IGF-1, MGF a inhibitory myostatinu, protože jsou podstatně efektivnější a účinnější, když jsou vpíchnuty přímo do svalů, protože právě v nich mají výsledně i působit. Nejčastějším místem bývá boční stránka předních stehenních svalů - kvadricepsů, tato aplikace narozdíl od podkožní injekcí už může i mírně bolet nebo být nepříjemnější (záleží jak citlivé místo trefíte, ale jelikož se však stále jedná o skutečně malé jehly, i zde je bolest možná pouze mírná - malá). Druhým nejčastějším místem intramuskulární injekce je střední část deltového svalu na boční straně ramene. Toto místo je trochu hůře přístupné než stehno, ve většině případů je však injekce také téměř bezbolestná podobně jako u subkutánní injekce.

 

Upozornění: Při intramuskulárních injekcích je důležité, aby byly dotyční svaly uvolněné a úplně v klidu, povoleno. V opačném případě bude aplikace zbytečně víc bolet.

3) Postup aplikace injekčních peptidů - průvodce krok za krokem:

Příprava injekce:

Ampulku s peptidy si po vyjmutí z chladničky položte na čistý stůl. Gumový uzávěr na vrchu ampule nejprve přetřete a očistěte lihovým dezinfekčním tampónkem, aby se tak odstranily případné bakterie a nečistoty z povrchu a nemohli se dostat na jehlu.

Rozbalte novou nepoužitou stříkačku, a odstraňte z ní plastové krytky na obou jejích koncích. Při celé manipulaci se stříkačkou dbejte na to, aby jehla nepřišla do kontaktu s rukama nebo jinými nežádoucími předměty.

Vpíchněte jehlu přes vrchní gumový uzávěr do ampulky, a obraťte ji naopak "dnem vzhůru" o 180°. Vizuálně zkontrolujte, zda se konec jehly nenachází ve vzduchové bublině v hrdle ampulky (pokud ano, obraťte ampulku ještě jednou zpět a znovu do opačné polohy). Pomalu natáhněte potřebný počet dílků roztoku peptidů, který odpovídá požadované dávce. Otočte ampuli zpět do normální polohy a vytáhněte jehlu a stříkačku ven. Injekce je připravena na aplikaci.

Aplikace injekce:

Nejprve vyčistit kůži v místě vpichu lihovými dezinfekčními tampónky (krouživými pohyby v okruhu alespoň 3 cm od místa vpichu).

 • Subkutánna - podkožní injekce (používá se pro všechny peptidy a látky kromě IGF-1, MGF, ACE-031 a Follistatinu): Doporučeným místem pro vpíchnutí jehly je oblast na břiše přibližně v okruhu 8 cm kolem pupku. Přiložte jehlu těsně k místu vpichu a pod cca. 45° úhlem ji rychlým a rázným pohybem zatlačte celou délkou pod kůži. Pomalu a plynule vytlačte obsah stříkačky do těla. Počkejte alespoň 5 sekund, a jehlu rychlým pohybem vytáhněte ven. Místo po vpíchnutí přetřete lihovým tampónkem.

 

 • Intramuskulární injekce Intramuskulární injekce se upřednostňuje před podkožní jen u růstových faktorů zaměřených často na objem a nárůst svalstva: IGF-1, MGF, ACE-031 a Follistatinu-344. Doporučeným místem pro vpíchnutí jehly je střední část deltového svalu na boční straně ramene nebo boční strana předních stehenních svalů - kvadricepsů. Přiložte jehlu těsně k místu vpichu a pod cca. 90° úhlem ji kolmo na sval nejprve rychlým a rázným pohybem zatlačte pod kůži, a pak pokračujte pomalejším plynulým pohybem, dokud nevejde jehla do těla celou svou délkou (jehla by se měla dostat až do svalu). Pomalu a plynule vytlačte obsah stříkačky. Jehlu rychlým pohybem vytáhněte ven. Místo po vpíchnutí přetřete lihovým tampónkem.

 

 

Upozornění: Po použití nezapomeňte na jehlu stříkačky zpět nasadit plastovou krytku před tím než ji odhodíte do odpadu (aby jehla náhodně někoho neporanila), a zebezpečte, aby nebyla vyhozena stříkačka v dosahu dětí! Nikdy nepoužívejte vícekrát jednu stříkačku (vícenásobným použitím jedné stříkačky se zvyšuje možnost znečištění jehly bakteriemi, a jehla se také současně každou aplikací otupuje a poškozuje)!

Náš typ: Tajemství jak píchnout injekci tak, aby byla bezbolestná a jehlu bylo cítit co nejméně spočívá v rychlosti vpíchnutí jehly (jak rychle pronikne jehla přes horní, citlivou vrstvu kůže): Receptory pro cítění bolesti se nacházejí v největším počtu v horních vrstvách kůže. Ve spodních vrstvách a ve svalech je jich už podstatně méně. Pokud propíchnete kůži rychle, nestihnou zareagovat a vy si bolest neuvědomíte, ani ji většinou nepocítíte. Pokud však budete naopak kůži propichovat pomalu, určitě to budete cítit a taková aplikace bude jistě více bolet.

4) Příprava (ředění), optimální dávkování a užívání peptidů:

Ke všem injekčním peptidům a látkám, které si u nás zakoupíte Vám přibalíme nebo emailem dopošleme informace, z nichž se dozvíte:

 • jak je správně a v jakém poměru ředit s vodním injekčním roztokem
 • jaké množství / individuální dávky je při výzkumném použití ideální užívat, kdy a jak často, s ohledem na Vaše požadované cíle, které chcete dosáhnout a individuální tělesné vlastnosti (věk, hmotnost, kondici apod.)
 • zásady a doporučení při výzkumném užívání konkrétních peptidů a látek